Результат інвентаризації

Незалежна інвентаризація ТМЦ (готова продукція та сировина);

Незалежна інвентаризація основних засобів;

Оцінка існуючої моделі проведення інвентаризації;

Наша команда надає конфіденційну послугу у проведенні незалежної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що є власністю Замовника (далі – Об’єкт інвентаризації) та знаходіться у місцях їх зберігання.
Виконуємо інвентаризацію з виявленням фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей та виявлення неврахованих об’єктів.
Ретельно робимо зіставлення фактично отриманих даних про Об’єкт інвентаризації в кількісному вираженні з даними аналітичного та синтетичного обліку (виявлення надлишків та недостач).
Обєктивно та не упереджено оцінюємо відношення персоналу до збереження ТМЦ.
Даємо практичні рекомендації та рішення по збереженню та точності обліку ТМЦ.

Проведення інвентаризації передбачають:

  • Інвентаризація здійснюватиметься інвентаризаційною комісією, створеної за наказом Замовника, з присутністю матеріально-відповідальних осіб, відповідальних за збереження та наявність товарно-матеріальних цінностей на інвентаризований складах;
  • Виконавець надає послугу шляхом делегування своїх спеціалістів до складу інвентаризаційної комісії, створюваної за наказом Замовника;
  • Інвентаризаційна комісія за участю працівників Виконавця проводить підрахунок фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей на Об’єкті шляхом обов’язкового поштучного (одиничного, за упаковками тощо) перерахунку, зважування, обмірювання;
  • Правила проведення інвентаризації визначаються з урахуванням локальних актів Замовника, що встановлюють порядок організації складського обліку та зберігання;

Переваги послуги інвентаризації для Замовника:

  • Здобуття незалежного та об’єктивного погляду від незалежної сторони за наявністю недоліків у внутрішній системі обліку та контролю в Організації Замовника;
  • Отримання пакету документів з обов’язкової інвентаризації, оформлених у суворій відповідності до вимог та норм законодавства;
  • Отримання рекомендацій щодо порядку належного відображення у бухгалтерському та податковому обліку результатів інвентаризації;
  • Отримання результатів перевірки на відповідність чинному законодавству договорів з матеріально-відповідальними особами та іншими нормативних актів організації;
  • Отримання рекомендацій щодо наведення та підтримання структурованого порядку в обліковій системі, що використовується для цілей управлінського обліку;

Наша команда це

01. Досвід

Досвід роботи з малим та великими бізнесом, професійний підхід до вирішення будь-яких питань.

02. Професійність

Професійний та відповідальний колектив та конкурентні ціни на послуги

03. Універсальність

Ми надаємо оптимальні та індивідуальні послуги для кожного сегмента бізнесу.

Меню